BirlikteAl

Türkçe

Bireylerin gayrimenkul varlıklarına ortaklaşa yatırım yapabildiği ve gayrimenkul portföyü oluşturabildiği Gayrimenkul Kitlesel Fonlama platformu. www.birlikte.al